Anasayfa » Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İncelemek istediğiniz belgeyi görmek için aşağıdan ilgili belgeyi seçin.
Gizlilik Politikası | Aydınlatma Metni

 

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME, KORUMA, SAKLAMA, İMHA
VE
GİZLİLİK POLİTİKASI

 

VERİ SORUMLUSU : Marine Mental Management
ADRES : Fatih Sultan Mehmet Mah., Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, Kule 3, D: 1 Tepeüstü Workinton Ofis Ümraniye/İSTANBUL
MAİL ADRESİ : info@marinementalmanagement.com

 

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Kişisel Verileri İşleme, Koruma, Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Fırat YAKA (Marine Mental Management) tarafından yürütülen kişisel veri işleme, koruma, saklama, imha ve gizlilik faaliyetlerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini ve sürece dair benimsenen ilkeleri göstermektedir.

Fırat YAKA (Marine Mental Management) tarafından kişisel verilerin işlenmesine, saklanmasına, imhasına ilişkin tüm işlemler ve kişisel verilerin korunmasında alınan tedbirler, bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm bunlarla birlikte, veri sahiplerinin hakları ve bu hakların kullanımı konusunda bu Politikayla veri sahiplerinin bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Politikanın kapsamı; Fırat YAKA (Marine Mental Management) ziyaretçilere, çalışan adaylarına ve diğer üçüncü gerçek kişilere ait kişisel verilerdir. Politika, Fırat YAKA (Marine Mental Management) tarafından sahip olunan kişisel verilerin işleme, saklama, koruma, imha ve gizlilik faaliyetlerinin tümüne uygulanmaktadır.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin, Kanun’un 4. maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirli ilkeler öngörülmüştür. Kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu ilkeler kapsamında yürütülmesi gerekmektedir. Fırat YAKA (Marine Mental Management) olarak tarafımızca tüm veri işleme faaliyetleri bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu ilkeler:

 • Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak İşlenmesi
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Günce Olması
 • Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi
 • Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması
 • Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

Fırat YAKA (Marine Mental Management) olarak kişisel veri işleme faaliyetlerimizi tüm bu ilkelere uygun; temel hak ve özgürlüklere zarar gelmeyecek şekilde, dürüstlük kuralı çerçevesinde, verilerin doğruluğu ve güncelliği için devamlı gerekli tedbirleri alarak yürütmekteyiz. Tüm bunlarla birlikte kişisel verileri işleme amaçlarımızı açık olarak belirleyerek bu amaçlara uygun ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş faaliyetlerimizin yürütülmesinde gerekli olduğu ölçüde kişisel verileri işlemekteyiz. Tarafımızca işlenen tüm kişisel veriler, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar ya da ilgili mevzuatlarda öngörülen süreler kadar saklanmaktadır. 


2.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Tarafımız, Kanun’un ve prensiplerinin gereği olarak kişisel verileri, ilgili kişilerin açık rızaları olmaksızın işlememektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızanın aranmayacağı durumlar, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında gösterilmektedir. (Tarafımızca “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” işlenmemektedir.) Bu doğrultuda aşağıda sayılan şartlarda, ilgili kişilerin açık rızalarına başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

2.3 Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

a. Çerezler

Çerezler, internet siteleri tarafından cihazınızda oluşturulan ve veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve internet sitelerini sonraki ziyaretleriniz sırasında bu bilgilerin kullanılmasını mümkün kılmaktadırlar. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.

“www.marinementalmanagement.com” web sitesi -her web sitesi gibi- kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzere çerezler ve harici scriptler kullanır. 

Eğer giriş sayfamızı ziyaret ederseniz, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlanır. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır. Bu çerezler, sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir. Bu çerezler vasıtasıyla kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler saklanmamaktadır. Bu kapsamda yalnızca ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi toplanır.

Tarayıcınızın çerezleri kabul etmesi durumunda; sitenin kullanımını kolaylaştırmak, siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde deneyiminizi iyileştirmek amacıyla zorunlu, işlevsel ve istatistiksel amaçları olan bazı çerezler tarayıcınızda belirli bir süreyle saklanır ve zamanaşımına uğradığında kendiliğinden temizlenir.

Tarayıcınızda depolanan çerezleri, tarayıcı ayarları vasıtası ile silmeyi tercih edebilirsiniz. (Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde yeni çerez oluşturulacaktır.) Ayrıca tarayıcınız vasıtasıyla, üçüncü taraf çerezleri (Google, Facebook) tamamen engelleyebilir (bu durum kullanıcı deneyiminizi etkileyecektir) veya bu siteyi ziyaret etmemeyi tercih edebilirsiniz.

Web sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Web sitemizi ilk ziyaretinizde veya çerezlerinizi sıfırladığınızda, çerez kullanımımıza ilişkin olarak bilgilendirme yapılacaktır. Web sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir. Ancak tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilecektir. Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

 

b. İletişim Formları ve Diğer Formlar

İletişim formu ile işlediğimiz kişisel verileri -ad, soyad, iletişim, adres- işbu Kişisel Veri Politikamıza uygun olarak gerekli aydınlatmaları yapmak ve “onay” istemek koşuluyla gerçekleştirmekteyiz. 

Tüm veri işleme faaliyetlerimiz Kanun’a uygun olarak işbu Politika kapsamında yürütülmektedir. 

c. Diğer Sitelerden Gömülen İçerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, görseller, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, -tam olarak aynı şekilde- davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şekilde takip yapabilir. Gömülen içerikle etkileşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içeri aracılığı ile etkileşiminizi izleyebilir. Bu hususta gömülü içerikler aracılığı ile toplanan veriler bizim sorumluluğumuzda olmayıp, gömülü içeriklere erişim sağladığınızda, ilgili üçüncü tarafın Gizlilik ve Veri Toplama politikalarının incelenmesi gerekir.

 

d. Güvenlik Amaçlı Veriler

Web sitemiz ve iletişim formlarımız (olası saldırgan içerikli tehditlere karşı) güvenliği sağlayabilmek adına Google tarafından sağlanan ReCaptcha hizmeti tarafından korunmaktırlar. Bu hizmet birçok web sitesinde güvenlik amaçlı kullanılmaktadır. ReCaptcha hizmeti kapsamında Google verilerinizi (bkz. Diğer sitelerden gömülen içerik) belirtildiği üzere bizden bağımsız olarak toplayabilmektir. Bununla alakalı detaylı bilgi için Google Gizlilik Politikası‘nı ziyaret edebilirsiniz.

e. Analiz

Ziyaretçilerin analizini yapabilmek ve pazarlama stratejilerine yön vermek amacı ile Google Analytics ve Facebook Pixel hizmetleri web sitemizde gömülü olarak kullanır. Bu durumda “Diğer Sitelerden Gömülen İçerik” başlıklı bölümde yer alan koşullar aynen geçerlidir. Harici sciprtler aracılığı ile toplanan veriler üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından saklanır ve tarafımızca kullanılabilir.

Ayrıca iletişim formları ve diğer formlar aracılığı ile “onay alarak” topladığımız tüm veriler “tarafımızca” yasalarda öngörülen sürelerce saklanır. 

 

3. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI 

Kanun’un 10. maddesine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında:

 • Tarafımız ve temsilcimizin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişinin hakları (Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklar.) konularında ilgili kişilere yönelik bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

 

(Aydınlatma Metni’ne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.)

4. KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI 

Yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerin ifa edilmesi amacıyla kişisel verileriniz; kamu kurum/kuruluşları ve finansal (banka vb.) kuruluşlar ile paylaşılabilmektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHASI

Tarafımızca işlenen kişisel veriler, işleme amaçları için gerekli olan süreyle sınırlı olmak üzere ve ilgili yasal mevzuatlarda öngörülen süre kadar muhafaza edilmektedirler. Bu doğrultuda tarafımızca öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini belirlenmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun olarak kişisel veriler saklanmaktadır. İlgili mevzuatlarda, ilgili kişisel veriler için bir süre bulunmadığı durumlarda, kişisel veriler işlendikleri amaçlar için gerekli olan süre kadar saklanmaktadırlar. 

Kişisel veriler yukarıda belirtmiş olduğumuz doğrultuda belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri olan; silme, yok etme veya anonimleştirme yöntemleriyle Kanun’un 7. maddesi gereği imha edilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafımız, kişisel verilerin işlenmesinde olduğu gibi, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kişisel verilerin aktarılması konusunda da temel prensip olarak ilgili kişinin açık rızasının varlığını dikkate almaktadır. Ancak Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrasının göstermiş olduğu aşağıda yazılı hallerde kişisel verilerin aktarımında ilgili kişilerin açık rızası aranmamaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bu Politika’nın 2.1. maddesinde bahsedilen özel nitelikli kişisel verilerde ilgili kişilerin açık rızasının aranmadığı hallerde de yine ilgili kişilerin açık rızaları aranmaksızın veri aktarım faaliyeti gerçekleştirilebilecektir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ

Kanun’un 12. maddesi uyarınca:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenliği sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Tüm bunlar kapsamında gereken denetimler tarafımızca yapılmaktadır. 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANIMI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi ilgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahiplerinin haklarına ilişkin internet sitemizde (“www.marinementalmanagement.com”) yer alan “Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu” doldurularak; şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile göndererek yahut yine “Word veya PDF” uzantılı dosyayı şahsi mail adresiniz ile e-mail adresimize (“info@marinementalmanagement.com”) e-posta ile göndermeniz halinde; talebin niteliğine göre tarafımızca talep en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

9. VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Kanun’un öngördüğü işleme şartlarına uygun olarak müşterilerimizin kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi,
 • Ürün satışı ve verilen hizmet sırasında/sonrasında destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin edilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

10. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN VERİSİ İŞLENEN KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ

AÇIKLAMALAR

Çalışan / Çalışan Adayı

Marine Mental Management bünyesindeki çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız.

İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Marine Mental Management hizmetlerinden bilgi, almak amacıyla iletişim formumuzu dolduran gerçek kişiler.


 

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU : Marine Mental Management
ADRES : Fatih Sultan Mehmet Mah., Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, Kule 3, D: 1 Tepeüstü Workinton Ofis Ümraniye/İSTANBUL
MAİL ADRESİ : info@marinementalmanagement.com

 

GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır), 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanun’un uygulanması bakımından yönetmelikler, kurul kararları vb. düzenlemeler yayımlanmıştır. KVKK genel anlamda, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin haklarını, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. KVKK’nın 10. maddesine göre kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu hüküm ve KVKK’nın 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) hazırlanmış olup anılan tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tüm bu düzenlemeler ve KVKK kapsamındaki haklarınız ile birlikte yükümlülüklerinizin çerçevesi işbu aydınlatma metni kapsamında bilgilerinize sunulmaktadır. 

Fırat YAKA (Marine Mental Management) veri sorumlusu sıfatıyla, faaliyet alanı kapsamındaki ilgili kişilerin (internet sitesi ziyaretçilerinin ve çalışan adaylarının) kişisel verilerinin; işbu aydınlatma metni çerçevesinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, KVKK’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini bildirmekteyiz. KVKK ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmiş kişisel verilerinizin yok edilebilecek, silinebilecek yahut anonim hale getirilerek imha edilebilecektir.

 

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel Veri: Marine Mental Management’nin işbu aydınlatma metni kapsamında elde edeceği, internet sitesi ziyaretçilerinin ve çalışan adaylarının kimliğini doğrudan veya herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda dolaylı olarak gösteren her türlü bilgidir. 

Marine Mental Management olarak tarafımızca işlenebilecek internet sitesi ziyaretçilerinin ve çalışan adaylarının kişisel verileri: -ad, soyad, iletişim, adres, T.C. kimlik numarası, eğitim bilgileri, çalışma bilgileri, referans bilgileri, fotoğraf- bilgileridir.

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak internet sitesi ziyaretçilerinin ve çalışan adaylarının kişisel verileri aşağıda belirtmekte olduğumuz amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Bilgilendirme ve form işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların yapılacak işe uygunluğunun tespiti,
 • İnternet sitesi ziyaretçilerinin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi,
 • Verilen hizmet sırasında/sonrasında destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; hukuki ilişki kurulması, işe alım süreçlerinin yönetilmesi, iletişim vb. formların doldurulması sıralarında doğrudan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden elde edilebilecektir. Bu kapsamda; yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla elde edilen kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan toplanabilecektir. Hizmetlerimizin yürütülmesi sırasında tüm ilgili mevzuatlara uygun ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek amacıyla bu süreçleri yürütmekteyiz.

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun’da istisna olarak açık rıza aranmayacak durumlar belirtilmektedir. “Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” durumlarında açık rıza aranmaksızın kişisel veriler Marine Mental Management tarafından işlenebilecektir. Kişisel verileri işleme yöntemleri ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle ve açık rızanız dahilinde veriler işlenebilmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız sürelerin sona ermesiyle birlikte Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE PAYLAŞILMASI 

Marine Mental Management, yasalar ve ilgili taraflar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verilerinizi; kamu kurumları ile paylaşabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 

 

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sitesinde (“www.marinementalmanagement.com”) yer alan “Kişisel Veri Bilgi ve Talep Formu” doldurularak; yukarıda yer alan Marine Mental Management adresine şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile göndererek yahut tarafınıza ait e-posta adresinden “Word veya PDF” uzantılı dosyayı e-posta ile (“info@marinementalmanagement.com”) göndermeniz halinde; Marine Mental Management talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Marine Mental Management tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

7. İSTİSNALAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, 
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, 
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. 
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması, 
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.