Hizmetlerimiz

Denizci ve psikologlardan oluşan ekibimiz, denizcilik sektöründeki ihtiyacı en doğru şekilde belirlemek adına  bu alanda çalışan birçok kara personeli, denizci ve akademisyen ile çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde denizcilik sektöründe çalışan bireylerin ihtiyaçları tespit edilmiş ve psikoloji disiplininin literatüründen faydalanılarak çözümler üretilmiştir.

Hizmetlerimiz üç aşamaya ayrılmıştır.

Değerlendirme

Denizcilik alanında çalışacak insan kaynağının bilimsel yöntemlerle seçimi ve sektörde çalışan personelin psikolojik iyi oluşlarının takibi amacıyla test uygulamaları yapılmaktadır. 

Geliştirme

Denizcilik alanına özgü fiziksel ve psikolojik stres faktörleriyle etkili biçimde başa çıkmayı sağlamak amacıyla, ihtiyaç analizi doğrultusunda çeşitli eğitim hizmetleri verilmektedir.

Psikoterapi

Denizcilerin, kara personelinin ve yakınlarının maruz kaldığı durumlar sonucunda yaşadıkları psikolojik zorlukların üstesinden gelmelerine destek olmak, tedavi etmek amacıyla psikoterapi hizmeti verilmektedir.

Değerlendirme

Denizcilik alanında çalışacak insan kaynağının bilimsel yöntemlerle seçimi ve sektörde çalışan personelin psikolojik iyi oluşlarının takibi amacıyla test uygulamaları yapılmaktadır. 

Geliştirme

Denizcilik alanına özgü fiziksel ve psikolojik stres faktörleriyle etkili biçimde başa çıkmayı sağlamak amacıyla, çeşitli eğitim hizmetleri verilmektedir.

Psikoterapi

Denizcilerin, kara personelinin ve yakınlarının maruz kaldığı durumlar sonucunda yaşadıkları psikolojik zorlukların üstesinden gelmelerine destek olmak, tedavi etmek amacıyla psikoterapi hizmeti verilmektedir.