Tarama

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve takibi için testler, anketler ve çalışanlar ile yapılan görüşmeler yoluyla öncül veriler elde edilir.

Mental Check-Up

Değerlendirme süreçleri dışında tarama uygulamaları dahilinde kullanılan Mental Check-Up, şirket bünyesinde hali hazırda görev alan personelin mental durumunu analiz etmek ve işe alım süreçlerinde referans olarak bu verileri de kullanmak adına uygulanır.

PRT (Psy Routine Test)

Yapılan akademik çalışmalar denizcilerin yaşadıkları zorlukları sıklıkla kimseyle paylaşmadıklarını ve destek almadıklarını göstermektedir. PRT, karadan ve sosyal yaşamdan izole uzun süreler denizde çalışan ve yaşamını sürdüren denizcilerin psikolojik iyi oluşlarının takibinin yapılması ve gerekli durumlarda gerekli aksiyonların alınabilmesi adına geliştirilmiş mental takip sistemidir. Kontrat öncesi ve kontrat süresince 3 ayda bir uygulanan takip testlerini içermektedir. Takip testleri kapsamında denizcilerin depresyon, anksiyete, öfke, stres ve psikolojik iyi oluş ölçümü yapılır.

Şirket ile hemfikir olunan planlamaya bağlı olarak PRT sonrası psikolojik zorluk çektiği tespit edilen denizciler ile psikolog görüşmesi planlanır.

Eğitim

Marine Mental Management olarak denizcilik ile psikoloji disiplininin tanışmasını kıymetli bulmaktayız. Denizcilerin ve denizcilerle çalışan kara personelinin psikoloji biliminin bugüne dek ortaya koyduğu yöntem ve çözümlere sahip olması süreçler dahilindeki pek çok riskin azalması yönünde fayda sağlar. Koruyucu bir yöntem olarak psiko-eğitimin kullanılması denizcilerin mental sağlığı ve işin verimliliğini pozitif yönde etkiler.

Eğitimler belirlenirken Mental Check-Up ve PRT sonuçları, denizcilere uygulanan anketler ve çalışanlar ile yapılan görüşmeler referans olarak kullanılır.

Psikolojik Dayanıklılık

Psikolojik dayanıklılık eğitiminde, katılımcıların önemli stres kaynaklarıyla başa çıkma ve içinde bulunulan duruma uyum sağlama becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Gemi yaşamının getirdiği zorluklara karşı denizcileri strese dayanıklı hale getirmek ve esneklik gösterebilmelerini sağlamak öncelikli hedeftir.

Eğitim İçeriği

 • Psikolojik dayanıklılık kavramı
 • Psikolojik dayanıklılık nasıl geliştirilebilir?
 • Psikolojik dayanıklılığın gemi hayatındaki ve iş yaşamındaki yansımaları nasıldır?

Stres Yönetimi

Stres yönetimi eğitiminde; katılımcıların, iş ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek farklı düzeylerdeki stres faktörleri ile baş etme becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Denizcilik sektörü pek çok stres faktörünü beraberinde getirmektedir. Stres düzeyi yüksek bir çalışma ortamında olmak fiziksel ve mental zorluklara, psikolojik bozukluklara, gemi kazalarına sebebiyet verebilmektedir. Gemi insanlarının stresi sağlıklı şekilde yönetmesi önem taşımaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Stres kavramı
 • Stres çeşitleri
 • Stresin belirtileri
 • Stres her zaman kötü müdür? (iyi stres-kötü stres)
 • Stresle nasıl başa çıkılır?

Öfke Yönetimi

Öfke yönetimi eğitimimizde, katılımcıların aşırı öfkeyi kontrol edebilme becerisini geliştirmek amaçlanmıştır. Denizcilerin izole gemi ortamında ve stresli iş yaşamında gelişen durumlara karşı oluşabilecek öfke duygusunu sağlıklı şekilde kontrol edebilmelerini sağlamak hedeflenir.

Eğitim İçeriği

 • Öfke tanımı
 • Öfke durumunda verdiğimiz tepkiler
 • Öfke kontrolü

Psikolojik İlk Yardım

Bu eğitimde; katılımcıların iş ortamında karşılaşılan fiziksel, duygusal ve sosyal krizlerde sorun yaşayan kişilere destek sağlamak amaçlı psikososyal müdahale becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gemideki çalışma şartları psikolojik zorlukların oldukça yoğun yaşandığı, zorlu ve stresli bir iş ortamını beraberinde getirir. Bu nedenle ofis çalışanlarının ve gemi insanlarının oluşabilecek psikolojik bir zorluk durumunda birbirlerine destek sağlayabilmeleri oldukça önemlidir. 

Eğitim İçeriği

 • Psikolojik ilk yardım nedir?
 • Psikolojik ilk yardımın önemi
 • Psikolojik ilk yardımın uygulanışı

İletişim Becerileri

İletişim becerileri eğitiminde katılımcılara, iletişim becerilerini geliştirecek, doğru ve yerinde etkileşimler kurmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Denizcilik sektöründe çalışan tüm personelin (ister kara personeli ister gemi insanı olsun) 7/24 çalışma koşullarına uyum sağlaması gerekir. Düzensiz ve yoğun çalışma saatleri, sağlıklı ve güvenli bir iletişimin kurulmasını zorlaştırabilmektedir. Etkili iletişim tekniklerinin kullanılması hem işlerin hızlanması hem de kişiler arası anlaşmazlıkları çözmek adına faydalı olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • İletişimin anlamı
 • İfade etme becerileri
 • Etkin dinleme
 • Beden dili 
 • Önyargı-empati-ikna

Etkili Liderlik

Etkili liderlik eğitiminde, katılımcıların liderlik becerilerini geliştirerek pozitif yönetim sağlamak amaçlanmıştır. Denizcilik sektöründeki hiyerarşik çalışma düzeninde, gemi insanlarının ve ofiste çalışan yönetici pozisyonundaki personelin liderlik becerilerini geliştirmek, çalışma sisteminin etkili biçimde devam etmesi bağlamında önem arz etmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Lider ve patronun/yöneticinin farkı
 • 21. yüzyılda liderlik becerileri 
 • Geribildirim almak / geribildirim vermek
 • Takımda işleri organize etme
 • İnisiyatif kullanma
 • İnsan odaklı yönetimin önemi

Kriz Yönetimi

Kriz yönetimi eğitiminde, katılımcıların aşılamaz gibi görünen, müdahale gerektiren durum ve zamanlarda hedefe ulaşmak için gerekli kriz yönetimi becerilerini geliştirmek, olası krizleri oluşmadan ön görmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Gemide oluşabilecek kriz ortamları, birçok meslekle kıyaslandığında oldukça fazla sayıdadır. Can ve mal kaybıyla sonuçlanabilecek birçok kaza ve kriz başlangıcı, anlık yanlış kararlarla geri dönülemez sonuçlara neden olabilir.

Eğitim İçeriği

 • Krizin nedenleri
 • Kriz ortamında stratejik yönetim
 • Krizlerden ders almak ve krizi fırsata dönüştürmek

Yeni Hizmet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit lacinia suscipit. Vestibulum ut blandit enim. Maecenas volutpat, dolor non consequat feugiat, orci lectus bibendum risus, id tincidunt ex dui ac enim. Sed purus purus, elementum a blandit sed, ullamcorper quis sapien. In ac egestas elit. Duis eget tincidunt nisl. Ut vel cursus risus. Nam molestie ullamcorper fringilla. Aliquam at ante tortor. Vestibulum metus mi, sagittis id metus iaculis, lacinia dictum nisi.

Aliquam malesuada interdum massa. In sed orci luctus, mattis est ac, sagittis nunc. Curabitur congue porttitor est sit amet efficitur. Pellentesque rutrum id turpis in commodo. Phasellus porta vitae lacus a eleifend. Fusce congue eget turpis sed bibendum. Aliquam imperdiet aliquet nisl, vel ultricies ante viverra in. Fusce malesuada, nibh a molestie accumsan, leo nunc laoreet odio, sit amet efficitur elit nisl sed mi. Nunc sollicitudin interdum arcu, ut laoreet augue aliquam eu.