Bireysel Terapi Hizmeti

Her birey zaman zaman psikolojik zorluklar yaşayabilir. Günlük yaşamda tanık olunan veya içinde bulunulan durumlar psikolojik zorlukları tetikleyebilir. Denizciliğin kondisyonları ve denizcinin karşılaşabileceği muhtemel durum ve olaylar pek çok insanın yaşam boyu karşılaşabileceğinden çok daha fazlası olabilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar denizcilerde depresyon, anksiyete, panik bozukluk, fobiler, takıntılar, yeme bozuklukları, hostilite, dürtüsellik, travma sonrası stres bozukluğu gibi patolojilerin daha yaygın olduğunu ortaya koymuştur. Marine Mental Management olarak denizcilik sektörüne hakim ve denizcileri tanıyan deneyimli ve yetkin psikoterapistlerle sektörün koşullarına uygun yaklaşımlarla denizcilere, denizci yakınlarına ve denizcilerle çalışan kara personeline psikoterapi hizmeti verilmektedir.

UZMANLARIMIZ

alkim-seven

Alkım Seven

Davranış Bilimleri Uzmanı / Nöropsikolog

Alkım Seven 1985 yılı İzmir doğumludur. 2003 yılında İzmir Konak Anadolu Lisesi’ni kazanmıştır ve Ege bölgesi Liseler Arası Felsefe Platformu’nu kurmuştur. Liseyi bitirdikten sonra sırasıyla Yakın Doğu Üniversitesi ve İngiltere’de Bristol Üniversitesi’nde psikoloji ve nöropsikoloji eğitimlerini tamamlamıştır.

Psiko-analitik derleme çalışması olarak “Hadım Edilme Karmaşası” projelerinde şeref düzeyinde derecelendirilmiştir. Ege Üniversitesi Psikiyatri Servisi’nde muhtelif birimlerde staj yapmış, kişilik ve zekâ testleri alanlarında birçok MMPI ve WAIS uygulamaları gerçekleştirmiştir.

İngiltere’de “Travma Sonrası Stres Bozukluklarında Hipokampik Hacimsel Değişimler” üzerine olan makalesi “Knight of the Order of the White Rose of Finland” ödülüne sahip CRIC Bristol Profesörü Risto Kauppanen tarafından uluslararası bilim dergilerinde basılmaya uygun bulunmuştur. Bristol Üniversitesi Nöropsikoloji yüksek lisansı bitirme tezini “Bireylerin Örtük ve Açık Ebeveyn Tercihleri; Ailevi Tutumlar ” üzerine yetişkin bireylerdeki anne ve baba tercihlerine yönelik laboratuvar ortamında deneyler yapmış ve projesinden şeref derecesiyle geçmiştir.

Üsküdar Üniversitesi’nde Biliçli Hipnoz (Councious Hypnosis) üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir ve alan ile ilgili bir kitap editörlüğü yapmıştır. Bunu takiben Prof. Dr. Mehmet Sungur’dan “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimi almıştır.

Türk Psikologlar Derneği çatısı altında LGBTİ birimini kurmuştur ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi temsil etmiş, Amerikan Psikoloji Derneği ile Türkiye tarihinde ilk resmi protokolü imzalamıştır. Bunun yanı sıra Nöropsikoloji Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmakta ve Yoksul, Hasta, Öğrenci Dostları Derneği’nde aktif görev almaktadır. Bunların nezdinde sürekli olarak toplum yararına faaliyetler düzenlemektedir.

Ayrıca,  Tedx konuşmacısı olmasının yanı sıra rehberlik araştırma merkezlerine ve milli eğitim müdürlükleri nezdinde ücretsiz eğitimler yapmakta ve maddi ihtiyaç dahilinde sponsor omaktadır.

Enstitü Fabrika adında üniversite öğrencilerinin entelektüel ve mesleki gelişimlerine yönelik maddi kaygı gözetmeden çalışan bir oluşum kurmuştur. Hala birçok üniversite ve STK’larda seminer ve eğitim çalışmaları yapmaktadır.

Hizmetler

 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
 • Obsesif – Kompulsif Bozukluklar
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
filiz-gulgor

Filiz Gülgör

Uzman Psikolog

T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi psikoloji lisansını bitirmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi  (Tezli)  Yüksek Lisansı programını “Evli Bireylerin Çocukluk Çağı Travmaları İle Evlilik Uyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  çalışması ile tezini tamamlayıp bitirmiştir. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans eğitimini de tamamlamıştır. Journal Smart Social Mentality and Researcher Thinkers Journal /  Evli Bireylerde Çocukluk Çağı Travmanın İncelenmesi / Makalesi ve Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi / Evlilik Uyumu: Üstün Yetenekli Bireylere Bakış / Makalesi Bilimsel Hakemli Dergide yayınlanmıştır.  T.C. Kadir Has Üniversitesinde Aile Danışmanlığı eğitimini ve Aile Arabuluculuğu eğitimini tamamlamıştır. NLP Trainers Dr. Wyatt Woodsmall İleri Seviyede Öğrenme ve Öğretme Teknolojileri Eğitim Programı’nı, NLP International Trainers NLP Uygulamaları Eğitim Programını, Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi Eğitim Kuramı Programını tamamlamıştır. T.C. Üsküdar Üniversitesi Oyun Terapisi Programı ve Çocuk Gelişim Testleri Programını bitirmiştir.  Scamper ile Çocuklarda Yaratıcı Düşünme Becerileri Eğitimi tamamlamıştır. Canım Ruhum Psikoloji Eğitim Merkezinde oyun terapisti olarak çalışmıştır. İntegratif Enstitüsü Danışmanlık Merkezi Psikolojik Danışmanlığında devam etmektedir.

Mini Renk Anaokulları’nda Uzman Psikolog ve Oyun Terapisti olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Hizmetler

 • Bireysel Danışmanlık
 • Aile Danışmanlığı
 • Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
 • Online Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Şema Terapi
 • Kısa Süreli Psikodinamik Kuramı Danışmanı
 • Oyun Terapisi
 • Masal Terapisi
 • Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı
 • WISC-R (Wechsler Çocuk Zeka Ölçeği) Uygulayıcısı
simge-tore-korkut

Töre Simge Korkut

Uzman Klinik Psikolog

2010 senesinde Saint Benoit Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra psikoloji lisans eğitimi için Strasbourg Üniversitesine giden Töre Simge Korkut 2013 senesinde sağlık sebebi dolayısıyla Türkiye’ye dönerek İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Kent üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını ‘’ACT’nin  Kaygı Bozuklukları Üzerine Etkisi’’ başlıklı bitirme projesini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Eğitim hayatı boyunca bir çok kurumda staj yaparak saha deneyimi ve pratik bilgiler edinmiştir. Fransa ve Türkiye’de almış olduğu bir çok eğitimi müzik terapi gibi sanatla harmanlayarak terapi odasına taşımaktadır. Medical Park Fatih Hastanesinde 2017 senesinden beri çalışan Töre Simge Korkut, aynı zamanda Fransa’daki ve Türkiye’deki çalışmalarına devam etmektedir. Kabul ve Kararlılık Terapi Eğitimini kurucusu Dr.Steven Hayes’ten almıştır. Aynı zamanda ACT’ın diğer kurucularından olan Russ Harris’ten de çeşitli eğitimler almaya devam etmektedir. Kendisi hem Association for Contexual Behavioral Science (ACBS) hem de  Association Francophone  Pour Une Science Comportementale Contextuelle (AFSCC) üyesidir. Mevcut durumda üyesi olduğu bu kurumların çatısı altında Süpervizyon eğitimlerine devam etmektedir. Bunların yanı sıra Fransızca ve İngilizce dillerinde alan içi ve alan dışı çeviriler yapmakta aynı zamanda Meslektaşı Dilek Uslu ile birlikte Kabul ve Kararlılık Terapi eğitimleri vermektedir. 

Hizmetler

 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Obsesif – Kompulsif Bozukluklar
 • Bağımlılık
Psk. Ferhat YAKA

Ferhat Yaka

Psikolog / Psikoterapist

Lisans eğitimini tam burslu olarak kazandığı T.C. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek onur derecesi tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitiminde tez dönemindedir.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda afazik hastalarla çalışmıştır. Türkiye’nin ilk Alzheimer erken tanı ve tedavi sistemi Beynex’in geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında yer almıştır. Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev almıştır. Özel bir İK danışmanlık şirketinde “Assessor and Trainer” olarak görev almış yanı sıra Binyaprak isimli organizasyonda İK ekip lideri olarak görev almıştır. Ardından Mental Psikiyatri Merkezi’nde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları ve davranış bozuklukları ile çalışmıştır. Sonrasında Mini Renk Anaokulları’nda Psikolog olarak görev almıştır. Enstitü Fabrika adında bireylerin entelektüel ve mesleki gelişimlerine yönelik maddi kaygı gözetmeden çalışan kolektif bir oluşumun yönetim kurulundadır ve kurucu üyelerindendir.

Nöropsikoloji, insan kaynakları ve klinik alandaki deneyimlerinin ardından Mini Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nin kurucuları arasında yer almıştır. Burada özellikle klinik alanda, bilişsel beceriler, yürütücü işlevler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtü kontrol bozuklukları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca tezine de konu olan denizcilerin yaşadığı psikolojik zorluklar üzerine eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir.

Hizmetler

 • Bireysel Danışmanlık
 • Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı
 • Nöropsikolojik Test Bataryası Uygulayıcısı
 • Dikkat ve Bilişsel Gelişim Programı Uygulayıcısı
 • WISC-R (Wechsler Çocuk Zeka Ölçeği) Uygulayıcısı
marine-mental-management-full-logo-white-featured-sm

Ad Soyad

Mesleki Unvan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi hendrerit lacinia suscipit. Vestibulum ut blandit enim. Maecenas volutpat, dolor non consequat feugiat, orci lectus bibendum risus, id tincidunt ex dui ac enim. Sed purus purus, elementum a blandit sed, ullamcorper quis sapien. In ac egestas elit. Duis eget tincidunt nisl. Ut vel cursus risus. Nam molestie ullamcorper fringilla. Aliquam at ante tortor. Vestibulum metus mi, sagittis id metus iaculis, lacinia dictum nisi.

Aliquam malesuada interdum massa. In sed orci luctus, mattis est ac, sagittis nunc. Curabitur congue porttitor est sit amet efficitur. Pellentesque rutrum id turpis in commodo. Phasellus porta vitae lacus a eleifend. Fusce congue eget turpis sed bibendum. Aliquam imperdiet aliquet nisl, vel ultricies ante viverra in. Fusce malesuada, nibh a molestie accumsan, leo nunc laoreet odio, sit amet efficitur elit nisl sed mi. Nunc sollicitudin interdum arcu, ut laoreet augue aliquam eu.